Systemy rekuperacji – oszczędność rachunków za ogrzewanie

Rozważania na temat wyższości mieszkania w stosunku do domu jednorodzinnego zawierają najczęściej jeden podstawowy argument- koszty ogrzewania. Opłaty za media wolnostojącego obiektu przerażają potencjalnych inwestorów, obliczających tę ogromną ilość metrów sześciennych, które należy przewentylować i ogrzać. Tymczasem nowoczesne systemy wentylacji domu obszaru nowych technologii od lat koncentrują się na zamkniętych cyklach  pozyskiwania energii zarówno dla wentylacji jak i ogrzewania. 

Wentylacja hurtownia Toruń 

Wysokie koszty ogrzewania, jakie często cechują wolnostojące obiekty, w dużym stopniu wynikają ze strat ciepła spowodowanego wentylacją, która w swoich podstawowych funkcjach usuwa z pomieszczeń ogrzane i zużyte powietrze, by zrobić miejsce napływającemu świeżemu, zimnemu powietrzu, które dopiero należy ogrzać. Dobrze ocieplone domu zużywają nawet połowę dostarczanego do nich ciepła wyłącznie w tym jednym celu. 

Sposobem na odwrócenie tych proporcji jest rekuperator, który umożliwia ogrzanie świeżego powietrza napływającego do pomieszczenia ciepłem powietrza usuwanego, wywiewanego na zewnątrz obiektu. W ten sposób wentylatory odzyskują ciepło z systemu wentylacji. Te najlepsze urządzenia jakimi dysponuje hurtownia wentylacji potrafią odzyskać nawet 90% ciepła i jeszcze więcej. Wentylacja Toruń oferująca systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oferuje rekuperatory, których zadaniem jest ogrzanie świeżego powietrza napływającego do domu z zewnątrz ciepłym powietrzem wywiewanym z wnętrza do mu na zewnątrz. Jednym słowem rekuperator odzyskuje ciepło z wentylacji. 

Wentylacja Toruń, jak rekuperator umożliwia oszczędzanie?

Najefektywniejszym sposobem na oszczędzanie przy użyciu systemu wentylacji z odzyskiem ciepła jest zaprojektowanie systemu jeszcze na etapie projektowania samego domu. Jeżeli nie jest to już możliwe zaleca się montaż systemu rekuperacji w okresie intensywnych prac remontowych w pomieszczeniach domu. Hurtownia wentylacji właściwa dla lokalizacji dostarczy wszystkie niezbędne elementy składające się na konstrukcję obiegu powietrza. Sam montaż systemu powinien zostać zlecony profesjonalistom w dziedzinie wentylacji, tak by gotowy obieg spełnił wygórowane oczekiwania użytkowników i nie zawodził na żadnym etapie funkcjonowania. 

Dla mieszkańców budynku najważniejszym motywem do zmiany czy wdrożenia instalacji jest możliwość uzyskania oszczędności z tytułu mniejszych kosztów ogrzewania obiektu. Oprócz bowiem bezsprzecznie poczucia komfortu wynikającego z czystego powietrza i stałego poziomu ciepła, koszty ogrzewania maleją nawet o 20-30% w stosunku do kosztów ogrzewania przy wentylacji grawitacyjnej. 

Sprawność odzysku ciepła poprzez pracę rekuperatora

Podstawowym miernikiem funkcjonowania rekuperatora jest sprawność odzysku ciepła. W tej funkcji najlepiej sprawdzają się centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Mniej kosztowne modele korzystają z wymienników krzyżowych o zdecydowanie prostszej konstrukcji i niestety niższej sprawności odzysku ciepła. W ofercie hurtowni wentylacji znajdują się również wymienniki entalpiczne, które z usuwanego ogrzanego powietrza odzyskują nie tylko samo ciepło ale i wilgoć. 

Efektywność rekuperatora oprócz jego sprawności wymiany ciepła determinuje również: 

  • energochłonność zastosowanych w rekuperatorze wentylatorów
  • technika zapobiegania blokowaniu wymiennika przez zamarzające skropliny
  • właściwości fizyczne filtrów powietrza
  • potencjał układu automatycznego sterowania systemem wentylacji 

Jak dobierać rekuperator 

Proces wyboru konkretnego rekuperatora najlepiej zostawić fachowcom, którzy muszą wziąć pod uwagę wiele czynników przystosowując cały system do potrzeb użytkowników. Niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu wydajność rekuperatora wpływa bezpośrednio na wielkość urządzenia i stopień skomplikowania sytemu. Aby dobrać właściwą wydajność należy obliczyć optymalny strumień powietrza nawiewanego z zewnątrz, jaki chcemy uzyskać. Podstawa wielkość to 0,5-0,7 wymiany powietrza przepływającego w obiekcie w okresie jednej godziny. Dobierając rekuperator do wielkogabarytowych obiektów np. zabezpieczając wentylacje hal, należy pomnożyć powierzchnię użytkową danego obiektu przez średnią wysokość pomieszczeń poddawanych wentylacji.

Prawidłowa eksploatacja rekuperatora

Jak każdy system instalacji również system instalacji wentylacyjnej wymaga systematycznego serwisowania. Podstawową czynnością podczas kontroli systemu jest wymiana filtrów, której należy dokonać średnio co 3 miesiące. W przypadku lokalizacji obiektu w szczególnie zanieczyszczonym rejonie kraju, filtry powinno się wymieniać jeszcze częściej. W okresie zimy należy zadbać o właściwą wydajność wentylacji, tak aby nie spowodować nadmiernego przesuszania się powietrza w obiekcie, narażając użytkowników na dyskomfort. Latem z kolei warto pozostawić pracę systemu autopilotowi, automatycznemu trybowi obsługi, regulującemu samoczynnie warunki klimatyczne w obiekcie, w zależności od parametrów napływającego z zewnątrz powietrza. 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła:czym jest, komu zlecić projekt, gdzie zaopatrzyć się w materiały?

Rynek HVAC w Polsce z biegiem lat przechodzi coraz to większe modyfikacje i otwiera się na nowe rozwiązania. Jeszcze 20 lat temu instalacja wentylacji mechanicznej dla przeciętnego Kowalskiego była abstrakcją i przywilejem zarezerwowanym tylko dla dużych deweloperów. Z kolei inwestorom kojarzyła się ona z hałasem, dużym zużyciem prądu i słabym odzyskiem ciepła. To już przeszłość. Obecnie projekty budowlane zarówno powierzchni wielkokubaturowych takich jak kina, sale sprzedażowe czy hale jak i domów jednorodzinnych zakładają poza instalacjami elektrycznymi i wod-kan także zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Co zyskujemy dzięki takiemu rozwiązaniu, jakie systemy wentylacyjne nadadzą się do domu, jakie należy zastosować w halach i jak wybrać dobrą centralę wentylacyjną, odpowiednią do naszych potrzeb? 

Po co nam wentylacja mechaniczna?

Jeśli chcemy zadbać o mikroklimat budynku w którym przebywamy wentylacja mechaniczna przychodzi z rozwiązaniem. Podstawowym zadaniem wentylacji z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji jest wymiana powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu zużyte zostaje usunięte, a dostarczone zostaje świeże powietrze z zewnątrz. To jednak dopiero początek pracy całej instalacji. Zanim wszystko czym oddychaliśmy, a zatem: zapachy z kuchni, dwutlenek węgla, wilgoć z łazienki lub pralni opuści nasze cztery ściany trafia na wymiennik ciepła, gdzie przekazuje temperaturę świeżemu powietrzu pobieranemu z zewnątrz. Jest to istotne zwłaszcza w okresie zimowym. Zainstalowanie wentylacji chroni pomieszczenie przed rozwojem wilgoci, pleśni i grzybów i znacząco poprawia higienę i komfort użytkowania naszego biura, czy domu.

Systemy wentylacji w domu-jaki wybrać?

Projektując dom mamy do wyboru dwa rodzaje wentylacji. Pierwszą z nich jest najbardziej podstawowa i najtańsza wentylacja grawitacyjna, polegająca na wybudowaniu kominów. Dzięki różnicy temperatur między powietrzem w budynku, a powietrzem na zewnątrz powstaje ciąg, który powoduje wymianę powietrza. Warto jednak zauważyć, że wentylacja grawitacyjna jest dobrym rozwiązaniem tylko zimą, kiedy to różnica temperatur między powietrzem w budynku a na zewnątrz umożliwia powstanie ciągu kominowego, co na ogół jest niemożliwe latem. Drugim, choć droższym możliwym systemem wentylacyjnym jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Działa ona niezależnie od pór roku, temperatury czy warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Wydawać by się mogło, że wykonanie takiej instalacji odbędzie się kosztem pomieszczeń. Nie jest to prawdą, ponieważ dostępne na rynku przewody w znacznej większości są możliwe do ukrycia w sufitach podwieszanych lub w warstwie izolacji wylewki.

Serce każdego systemu, czyli o centrali wentylacyjnej słów kilka

Mechaniczna wymiana powietrza w budynku nie byłaby możliwa bez centralni wentylacyjnej, nazywanej powszechnie rekuperatorem. Każda taka centrala posiada dwa wentylatory-wentylator nawiewny i wyciągowy. Pierwszy z nich odpowiada za czerpnię powietrza oraz część nawiewną całej instalacji, drugi zaś za wyrzutnię oraz część wyciągową. Ich rolą jest dostarczenie i usunięcie powietrza oraz przetłoczenie go przez wymiennik ciepła. 

Wentylacja hal-o czym należy pamiętać?

Jeżeli jesteśmy inwestorami i interesuje nas kwestia wentylacji mechanicznej w budynkach wielkopowierzchniowych takich jak np. hale musimy pamiętać przede wszystkim o dobraniu odpowiedniej centrali. W tego typu obiektach zazwyczaj zastosowanie znajdują duże centrale zlokalizowane na zewnątrz budynku, na dachach czy wydzielonych przestrzeniach. Kolejnym ważnym punktem w projekcie powinny być przewody wentylacyjne o odpowiednio dużych przekrojach. Przewody najczęściej wykonywane są ze stali ocynkowanej-ma to duże znaczenie, bowiem materiał ten jest odporny na korozję, niepalny i wytrzymały. 

Kto zaprojektuje i wykona instalację wentylacji mechanicznej?

W większości nowo powstających inwestycji projektowaniem instalacji zajmuje się architekt lub specjalistyczne firmy działające w obszarach wentylacji i klimatyzacji. Projektant zadba o dobranie odpowiedniej centrali, odpowiedniej średnicy przewodów instalacji, a także sporządzi niezbędne do wykonania zaprojektowanego systemu zestawienie materiałów. Elementy instalacji możemy kupić samodzielnie w hurtowni wentylacyjnej lub wraz z wykonawstwem oddać to zadanie firmie.

Hurtownie wentylacyjne, czyli jak nie popełnić błędu przy wyborze dostawcy materiału?

Przy wyborze hurtowni wentylacyjnej z której usług zamierzamy korzystać należy zwrócić uwagę na jakość dostarczanych przez nią materiałów, posiadane certyfikaty higieniczne, deklaracje zgodności czy wiedzę zatrudnionych w niej doradców i inżynierów sprzedaży. Na mapie naszego kraju istnieje kilka firm specjalizujących się w zaopatrywaniu dużych inwestorów i klientów indywidualnych w materiały niezbędne do wykonania całego systemu wentylacji mechanicznej, zarówno dla budownictwa jednorodzinnego jak i wielkokubaturowego. Liderem zaopatrzenia branży HVAC w Polsce północnej jest Toruń, na terenie którego działa jedna z najlepiej wyposażonych hurtowni wentylacyjnych – zapraszamy do kontakt z naszą Hurtownią Klima-Hurt.