Masz pytania? - Skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów!

Klima-Hurt Hurtownia Wentylacji i Klimatyzacji w Bydgoszczy i Toruniu

Hurtownia Materiałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, Oferująca Szeroki Wybór Produktów oraz Fachowe Doradztwo. Oferujemy Klimatyzatory, Agregaty , Sprężarki, Centrale Wentylacyjne. Sprawdź

Systemy rekuperacji – oszczędność rachunków za ogrzewanie

Rozważania na temat wyższości mieszkania w stosunku do domu jednorodzinnego zawierają najczęściej jeden podstawowy argument- koszty ogrzewania. Opłaty za media wolnostojącego obiektu przerażają potencjalnych inwestorów, obliczających tę ogromną ilość metrów sześciennych, które należy przewentylować i ogrzać. Tymczasem nowoczesne systemy wentylacji domu obszaru nowych technologii od lat koncentrują się na zamkniętych cyklach  pozyskiwania energii zarówno dla wentylacji jak i ogrzewania. 

Wentylacja hurtownia Toruń 

Wysokie koszty ogrzewania, jakie często cechują wolnostojące obiekty, w dużym stopniu wynikają ze strat ciepła spowodowanego wentylacją, która w swoich podstawowych funkcjach usuwa z pomieszczeń ogrzane i zużyte powietrze, by zrobić miejsce napływającemu świeżemu, zimnemu powietrzu, które dopiero należy ogrzać. Dobrze ocieplone domu zużywają nawet połowę dostarczanego do nich ciepła wyłącznie w tym jednym celu. 

Sposobem na odwrócenie tych proporcji jest rekuperator, który umożliwia ogrzanie świeżego powietrza napływającego do pomieszczenia ciepłem powietrza usuwanego, wywiewanego na zewnątrz obiektu. W ten sposób wentylatory odzyskują ciepło z systemu wentylacji. Te najlepsze urządzenia jakimi dysponuje hurtownia wentylacji potrafią odzyskać nawet 90% ciepła i jeszcze więcej. Wentylacja Toruń oferująca systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oferuje rekuperatory, których zadaniem jest ogrzanie świeżego powietrza napływającego do domu z zewnątrz ciepłym powietrzem wywiewanym z wnętrza do mu na zewnątrz. Jednym słowem rekuperator odzyskuje ciepło z wentylacji. 

Wentylacja Toruń, jak rekuperator umożliwia oszczędzanie?

Najefektywniejszym sposobem na oszczędzanie przy użyciu systemu wentylacji z odzyskiem ciepła jest zaprojektowanie systemu jeszcze na etapie projektowania samego domu. Jeżeli nie jest to już możliwe zaleca się montaż systemu rekuperacji w okresie intensywnych prac remontowych w pomieszczeniach domu. Hurtownia wentylacji właściwa dla lokalizacji dostarczy wszystkie niezbędne elementy składające się na konstrukcję obiegu powietrza. Sam montaż systemu powinien zostać zlecony profesjonalistom w dziedzinie wentylacji, tak by gotowy obieg spełnił wygórowane oczekiwania użytkowników i nie zawodził na żadnym etapie funkcjonowania. 

Dla mieszkańców budynku najważniejszym motywem do zmiany czy wdrożenia instalacji jest możliwość uzyskania oszczędności z tytułu mniejszych kosztów ogrzewania obiektu. Oprócz bowiem bezsprzecznie poczucia komfortu wynikającego z czystego powietrza i stałego poziomu ciepła, koszty ogrzewania maleją nawet o 20-30% w stosunku do kosztów ogrzewania przy wentylacji grawitacyjnej. 

Sprawność odzysku ciepła poprzez pracę rekuperatora

Podstawowym miernikiem funkcjonowania rekuperatora jest sprawność odzysku ciepła. W tej funkcji najlepiej sprawdzają się centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Mniej kosztowne modele korzystają z wymienników krzyżowych o zdecydowanie prostszej konstrukcji i niestety niższej sprawności odzysku ciepła. W ofercie hurtowni wentylacji znajdują się również wymienniki entalpiczne, które z usuwanego ogrzanego powietrza odzyskują nie tylko samo ciepło ale i wilgoć. 

Efektywność rekuperatora oprócz jego sprawności wymiany ciepła determinuje również: 

  • energochłonność zastosowanych w rekuperatorze wentylatorów
  • technika zapobiegania blokowaniu wymiennika przez zamarzające skropliny
  • właściwości fizyczne filtrów powietrza
  • potencjał układu automatycznego sterowania systemem wentylacji 

Jak dobierać rekuperator 

Proces wyboru konkretnego rekuperatora najlepiej zostawić fachowcom, którzy muszą wziąć pod uwagę wiele czynników przystosowując cały system do potrzeb użytkowników. Niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu wydajność rekuperatora wpływa bezpośrednio na wielkość urządzenia i stopień skomplikowania sytemu. Aby dobrać właściwą wydajność należy obliczyć optymalny strumień powietrza nawiewanego z zewnątrz, jaki chcemy uzyskać. Podstawa wielkość to 0,5-0,7 wymiany powietrza przepływającego w obiekcie w okresie jednej godziny. Dobierając rekuperator do wielkogabarytowych obiektów np. zabezpieczając wentylacje hal, należy pomnożyć powierzchnię użytkową danego obiektu przez średnią wysokość pomieszczeń poddawanych wentylacji.

Prawidłowa eksploatacja rekuperatora

Jak każdy system instalacji również system instalacji wentylacyjnej wymaga systematycznego serwisowania. Podstawową czynnością podczas kontroli systemu jest wymiana filtrów, której należy dokonać średnio co 3 miesiące. W przypadku lokalizacji obiektu w szczególnie zanieczyszczonym rejonie kraju, filtry powinno się wymieniać jeszcze częściej. W okresie zimy należy zadbać o właściwą wydajność wentylacji, tak aby nie spowodować nadmiernego przesuszania się powietrza w obiekcie, narażając użytkowników na dyskomfort. Latem z kolei warto pozostawić pracę systemu autopilotowi, automatycznemu trybowi obsługi, regulującemu samoczynnie warunki klimatyczne w obiekcie, w zależności od parametrów napływającego z zewnątrz powietrza.